onsdag, november 30, 2022
HemForskning”Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige”

”Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige”

Vill du få en bild av det aktuella kunskapsläget kring Alzheimers sjukdom? Då kan du läsa den nya rapporten ”Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige” skriven av Bengt Winblad och Anders Gustavsson med stöd av Biogen. 

”Den här rapporten syftar till att ge en oöversiktlig bild av kunskapsläget kring Alzheimers sjukdom, hur den påverkar oss i Sverige och vad som görs för att hantera den stora samhällsutmaning som sjukdomen innebär idag och i framtiden. Rapporten är inte på något  vis uttömmande och även om avsikten är att belysa de viktigaste aspekterna av sjukdomen så har detta gjorts ur författarnas perspektiv. Vi ber därför på̊ förhand om överseende med att många viktiga aspekter och kunskap om sjukdomen inte har tagits med här. Till exempel finns än så länge inga godkända sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom i Europa, och vi kommenterar därför inte sådana enskilda behandlingar i den här rapporten. Likaså̊ finns mycket osäkerhet kring Alzheimers sjukdom och hur den påverkar oss. Den evidens som vi har lyft i den här rapporten kan därför komma att motsägas i framtida studier som ger oss mer kunskap.

Av särskilt intresse är det ökade fokus på tidiga stadier av sjukdomen som vi ser såväl inom forskningen som i klinisk praxis. Parallellt med detta ser vi ett skifte från att tala om demenssjukdomar till att istället tala om Alzheimers sjukdom och andra underliggande sjukdomar som orsakar kognitiv nedsättning. Trots detta har vi i denna rapport valt att använda oss av begreppet demens eftersom det fortfarande är vanligt förekommande i litteraturen”. Skriver författarna i sitt förord. 

Författare:

Anders Gustavsson, civilekonom, PhD, partner vid Quantify och affilierad forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik, Karolinska Institutet, Solna

Bengt Winblad, överläkare/professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen förneurogeriatrik, Karolinska Institutet, Solna

Biogen har beställt och betalt för framtagandet av rapporten men har ingen del i författandet av innehållet. Klicka nedan för att komma till rapporten. 

https://quantifyresearch.com/wp-content/uploads/2021/07/Alzheimers-sjukdom-en-utmaning-for-Sverige-20210701.pdf

Relaterade artiklar

Senaste Artiklar

Mest populära artiklar