måndag, september 26, 2022
HemForskningStartar Alzheimers sjukdom inne i nervcellerna?

Startar Alzheimers sjukdom inne i nervcellerna?

I en ny experimentell studie visar forskare hur alzheimerproteinet amyloid-beta ansamlas inuti nervcellerna och hur det felveckade proteinet sedan sprids från cell till cell via nervtrådar och fortplantar sig i en ond spiral. Alzheimerproteinet uppkommer inuti cellerna långt tidigare än de synliga extracellulära placken som bildas efterhand som sjukdomen fortskrider.

Startar Alzheimers sjukdom inuti nervcellerna? – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Relaterade artiklar

Senaste Artiklar

Mest populära artiklar